louhevly.com | Música | Desperate Measures

Desperate Measures
Mesures desesperades

Versió MP3
No use crying,
No use trying to find a way to live a happy life alone again,
I'm not settling for a broken heart.
My place is with you, you know it's true
I may cause a lot of pain but the pleasure's been there too
And I've got a hunch it's what's been keeping us from falling apart.
És inútil de plorar.
És inútil d'intentar de trobar una manera de viure feliç sense tu,
no em conformo amb un cor trencat.
El meu lloc és amb tu, saps que és veritat.
Pot ser que et provoqui molt dolor, però també hi ha hagut plaer,
i tinc la sospita que és això que fa que no ens separem.
You're not leaving,
You're just reaching out to see if someone maybe needs you more than me,
I don't doubt there's those who'll stake their claims.
I know you've got your gripes and that you tend to understate 'em
But the last thing I heard from you sounded like an ultimatum,
Even such a fool as I can tell it's time for change.
Tu no te'n vas,
nomès vols veure si potser hi ha algú que et necessiti més que jo.
No dubto pas que n'hi haurà que et diran que sí.
Jo sé que tens les teves queixes i que tens una tendència a no expressar-les,
però la última cosa que vaig sentir de tu sonava com a un ultimàtum!
Fins i tot un tanoca com jo sap que ja és hora de reformar-se.
REFRAIN

So I'm gonna' take
Desperate measures to get on with you.
I'll flush the grass, burn the hash, my love affair with wine is through.
I swear it ain't too late,
My little girlfriends gonna' have to find themselves another playmate.
I'm taking desperate measures to get on with you.
TORNADA

Per tant, prendré
mesures desesperades per avenir-me amb tu
Llençaré l'herba al WC, cremaré l'haixíx i acabaré la meva relació íntima amb el vi.
Et juro que no és massa tard.
Les meves novietes hauran de buscar un altre company de joc.
Estic prenent mesures desesperades per avenir-me amb tu.

You're somewhat skeptical,
You say you've heard it all before and it belongs in the receptacle.
Ah ha ha ha, you've always had a way with words.
Now I know nothing I could say is gonna' save my situation
No, the time has come to act with utmost precipitation,
I'd hate to have to see you leave and know I'd got my just desserts.
Ets una mica escèptica.
Dius que ja ho has sentit tot i les paraules se les emporta el vent.
Ah, ha! ha! ha!, sempre has tingut facilitat amb els mots.
Ara sé que res del que jo et digui no salvarà pas la meva situació.
No, ja és hora d'actuar, i amb la màxima precipitació.
No m'agradaria gens d'haver de veure't deixar-me tot sabent, jo, que hagués rebut just el que em mereixia.
REPEAT REFRAIN

REPETIR TORNADA


(spoken) Well, a couple of weeks go by and would you believe it? The woman's got the gall to come up to me and say:
(parlat) Bé, passen un parell de setmanes i pots creure't-ho?, la dona té la barra d'acostar-se'm i dir:
I'm fed up!
With livin' with a man with nothing on his mind but food and television,
I still can't believe you'd ever get so lame.
Well you used to write me songs and tell me stories 'bout the Gutter People,
Now you barely stir and when you do it's pretty feeble.
Worst of all is knowing that I've only got myself to blame.
N'estic tipa!
de viure amb un home que no té res més al cap excepte el menjar i la televisió.
Encara no puc creure que t'hagis pogut tornar tan avorrit.
Solies escriure'm cançons i explicar-me històrietes sobre els "Gutter People";
Ara amb prou feines et bellugues i quan ho fas ets bastant fluix.
El pitjor de tot és de saber que sóc jo qui en té tota la culpa.
So I'm gonna' take
Desperate measures to restore your mind.
I'm gonna' buy a pound of hash and fill the cellar with your favorite wine.
You're gonna' feel just great,
We're gonna' turn out all the lights and have a party with your playmates.
I'm takin' desperate measures to restore your mind.
Per tant, prendré
mesures desesperades per refer-te la ment.
Compraré un quilo d'haixix i ompliré el celler amb el teu vi preferit.
Et sentiràs esplèndid!
Tancarem tots els llums i farem una festa amb les teves amiguetes.
Estic prenent mesures desesperades per controlar-te... vull dir, refer-te la ment.
Desperate measures gonna' see us through.
We'll do whatever we imagine would be what the other wants us to.
We're gonna' seal our fates,
In spite of all the altercations and the strife we're gonna' stay mates.
We're takin' desperate measures that'll see us through.
Mesures desesperades faran que ens en sortim.
Farem qualsevol cosa que imaginem que seria el que l'altre voldria que féssim
Els nostres destins són decidits:
malgrat les picabaralles i els mals moments continuarem sent parella.
Estem prenent mesures desesperades que faran que ens en sortim.

louhevly.com | Música | Desperate Measures