louhevly.com | Música | Desperate Measures

Last Song
L'última cançó

Versió MP3
I know you know I love you so,
You know I try not to let it show;
I'm holding it in.
I make believe your smile doesn't thrill me,
Pretend I'm happy being your friend.

Jo sé que tu saps que t'estimo molt
i saps que intento no mostrar-ho.
M'ho guardo ben a dins.
Et faig creure que el teu somriure no m'emociona,
fent veure que estic content de ser només el teu amic.
You know I know you don't feel the same.
I know you try to not cause me pain.
Wherever we go,
You're so careful not to get my hopes up
But it only makes me love you more.
Tu saps que jo sé que no tu sents el mateix.
Jo sé que fas el que puguis per no fer-me mal.
Anem on anem
vas molt amb compte de no fer-me il·lusions,
però això només fa que t'estimi més.
REFRAIN

But there's gotta' be something wrong with you,
Some reason not to love you as much as I do.
I'd better find your imperfections or I'll never be free...
Ah, but searching is an excercise in futility
'Cause the only thing wrong with you's you don't love me.
TORNADA

Però has de tenir algun defecte o altre,
alguna raó per no estimar-te tant com ho faig.
Val més que trobi els teus defectes o no seré mai lliure.
Ai, però, buscar-los és inútil!
perquè l'únic defecte que tens és que no m'estimes.

No more love songs, no more rhymes,
No more music wishing you were mine.
This is the last.
A love that has no hope for the future
Is better off left in the past.
Cap més cançó d'amor, cap més rima,
Cap més musiqueta desitjant que fossis meva.
Aquesta és l'última.
Val més deixar en el passat
un amor que no té esperança pel futur.
REFRAIN

'Cause there's gotta' be...
TORNADA

Perquè has de tenir algun defecte o altre...

louhevly.com | Música | Desperate Measures