louhevly.com | Música | Desperate Measures

Tocant el voraviu - en homenatge a Montserrat Roig
(Going the Limit)

Versió MP3
Montserrat Roig (20K)
De deixondir el meu amor,
sí que en saps un niu.
Em fas tastar el cel
tocant el voraviu.
To kindle my love
You really know your way around
You make me taste the sky
Going the limit.
Falenes voletejant el llum
en una nit d'estiu,
es deleixen com jo
per tocar el voraviu.
Moths circling a light
On a summer's night
Like me, they long
To go the limit.
Tanca els ulls, reposa ja
ben endins el meu caliu,
vull que vinguis amb mi
tocant el voraviu.
Close your eyes, rest
Well within my warmth
I want you to come with me
Going the limit.

louhevly.com | Música | Desperate Measures