louhevly.com | Música | Frontier Justice

Pretty Kangaroo

Versió MP3
Pretty kangaroo, when I watch you move
It fills me with the sweet desires
I want to kiss and hug and pet you but they won't let me forget
The difference 'tween yours and my years.
Kangur bonica, quan et miro movent-te
m'omple amb els desitjos més dolços.
Et vull fer petons, abraçar-te i acariciar-te, però no em deixaran oblidar de
la diferència d'anys entre nosaltres.

But there only twenty-eight, and I don't want to wait
For banal social approbation
I want to fly with you higher before I'm old and tired
And livin with the lame and the aged.
Però només n'hi ha vint-i-vuit, i no vull esperar
l'aprovació social banal,
vull volar alt amb tu abans que sigui vell i cansat
i vivint amb els anciens i els qui repapiegen.

But the place, she like a zoo no matter all what I do
I can never seem to get you alone
Fire builds until I'm thrilled with thoughts of lovin you
And then I explode.
Però aquest lloc és com un zoo i malgrat tot el que faig
no puc arribar mai a estar a soles amb tu.
El foc puja fins que m'al·lucinen els pensaments més amorosos
i llavors em rebento.

Pretty kangaroo don't lead me on if you don't
Mean to let me make the capture
That would be cruel to do to one who's come to share your fun
And wants to know a moment's rapture.
Cangur bonica, no em temptis sense raó si no penses
deixar-me fer la captura.
Seria terrible que facis això a un que vol compartir la teva diversió
i vol viure un moment d'èxtasi.

louhevly.com | Música | Frontier Justice