louhevly.com | Música | Montana Blood

Jordan James
by Steve Makara, Montana cowboy

Versió MP3
 amie, when you get this letter
 h cowboy write to me
A e you coming home to see us when you can?
 etour from your city sinnin'
 pril, springtime here you'll see
A d we'll pine till you come home to old Montan'.
Jamie, quan reps aquesta carta,
O, vaquer, escriu-nos!
Tornaràs a veure'ns quan puguis?
Desvia't dels pecats de les ciutats!
Per l'abril, a la primavera, ací ens trobaràs
i t'enyorarem fins que tornis al vell Montan'.

That's the letter Mama wrote her own darling black sheep boy,
Just a good Montana cowboy gone astray.
Taken with the gamblin' fever, he had left us everyone
Town to town her letter drifts, but never stays.
Aquesta és la carta que va escriure la mare al seu estimat fill ovella negra,
un bon vaquer de Montana que es va extraviar.
Enganxat per la febre del joc, ens va deixar a tots.
La carta va de poble a poble, però mai no l'atrapa.

'Twas in the devil city Denver, Jamie had a gambling fight
And they took him to his hotel for to die
That was where her letter reached him, with its Jordan postmark plain
When he saw his mother's writin', he did cry.
Va ser a la ciutat del diable, Denver, on en Jamie va tenir una baralla per culpa del joc
i se'l van endur a l'hotel per morir-se.
Va ser precisament en aquest moment que li va arribar la carta.
Quan va veure la lletra de la seva mare, va arrencar a plorar.

Jordan James is gone forever, but his message still remains
Stop your drinkin', cheatin' and gamblin' while you can
There's no savin' any cowboy who would break his mother's heart
Heaven help the boy who leaves his old Montan'.
En Jordan James se n'han anat per a sempre, però el seu missatge encara ens queda:
Deixa de beure, de fer trampes i de jugar mentre puguis.
No es pot salvar cap vaquer que trencaria el cor de la seva mare.
Que Déu ajudi el noi que deixa el seu vell Montan'.

[ louhevly.com | Música | Montana Blood ]