louhevly.com | Música | Robert and Lou

Pleasant Surprise

Versió MP3
I woke up this morning, the sky was so gray
I crawled back in bed and lay dead all day
But oh, in the evening, such a pleasant surprise,
Big moon shinin' through clear black skies
M'he despertat aquest matí, el cel era tan gris
que me n'he tornat al llit i he quedat mort tot el dia.
Però oh, al vespre, quina sorpresa més agradable,
una gran lluna brillant al cel clar i negre

I came home with hunger like rats in a hole
All I found were some beans and a dirty old roll
But oh, in the oven, such a pleasant surprise,
Chicken, grits, gravy and them peas with black eyes
Vaig tornar a casa amb una fam com de rates en un forat,
tot el que vaig trobar eren mongetes i un panet vell i brut.
Però oh, al forn, quina sorpresa més agradable,
pollastre, grits, gravy i els pèsols d'ulls negres (black-eyed peas)

They told me "You're dying, you'd best be prepared
Live righteous, pray often, don't think and be scared"
But oh, up in heaven, such a pleasant surprise,
God turned out to be just like one of the guys...
Pleasant surprise
Em van dir: "T'estàs morint, val més que estiguis preparat,
que visquis virtuosament, que resis sovint, que no pensis i que tinguis por."
Però oh, al cel, quina sorpresa més agradable,
Resultà que Déu és com un paio normal...
Sorpresa agradable

louhevly.com | Música | Robert and Lou