louhevly.com | Música

Think Again
Repensa-t'hi

Versió MP3
You've got money, brains and beauty and a fancy Yankee car,
You think I'd be a lucky man to fall in your arms
Tens diners, intel·ligència, bellesa i un elegant cotxe ianqui,
penses que jo seria un home afortunat de rendir-me als teus braços,
REFRAIN

But you'd better think again, babe
You'd better think again
You'd better think a little better if you want to fool around
You'd better think again.
TORNADA

però val més que t'hi repensis, nena,
val més que t'hi repensis.
Val més que pensis una mica millor si vols fer coses,
val més que t'hi repensis.

You've got style, class, a way with all the waiters
Nothing'd suit you better than to have me see you later

REPEAT REFRAIN
Tens estil, categoria, un tracte molt bo amb tots els cambrers.
Res no t'aniria millor que fer que jo et vegi més tard,

REPETIR TORNADA
There's a rumor going round that I think you might have started
Saying without your lovin' I'd be sad and broken-hearted

REPEAT REFRAIN
Corre una veu que em penso que tu havies iniciat, que
diu que sense el teu amor jo seria trist i amb el cor trencat.

REPETIR TORNADA

louhevly.com | Música